Kontrollansvarig Skurup

U.P Byggkonsult – kontrollansvarig Skurup

Heltäckande arbete

Vi vet att byggprojekt alltid blir mer effektiva med en bra projektering, ur både kostnads- och tidsaspekt. Det är därför det är så bra att vända sig till oss när du behöver en kontrollansvarig i Skurup. När du tar kontakt med oss så går vi igenom vad som behövs för att bygglovsansökan ska vara komplett. Vi ger dig råd om hur lösningar kan minska kostnader och/eller påskynda processen. Tillsammans tar vi sedan fram de bygglovshandlingar som behövs. Arkitektritningar, konstruktionsritningar, brandskyddsbeskrivning, parkeringsutredning eller vad som nu behövs för ditt enskilda projekt. Dessutom kan vi hjälpa dig med din kontakt med kommunen så att din ansökan blir korrekt behandlad.

Små & stora uppdrag

U.P Byggkonsult är ett företag som tillhandahåller konsulttjänster inom bygg. Här arbetar vi alltid efter målbilden av att hjälpa alla kunder från start till slut, som kund ska du få rätt hjälp under hela bygglovsprocessen om så önskas. Det är alltid du som bestämmer hur mycket hjälp du önskar. Läs mer om oss här.

Proffs inom vårt område

Alla personer som är inblandade, är proffs inom sitt område med mycket lång erfarenhet. Vilket borgar för ett stort kunnande och erfarenhet, och ger därigenom dig som kund garantier för att alla handlingar följer de krav som åligger oss att ta fram. Ta gärna kontakt med oss, så går vi igenom ditt projekt. På så sätt kommer vi överens om vad du önskar att vi ska ta fram till dig.

VÅRA TJÄNSTER

U.P Byggkonsult

LÖVESTADSVÄGEN 22, 275 72 Lövestad
Kontrollansvarig Skurup
073-066 81 95